ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Υπηρεσία UNPEZABLEστην Ελλάδα υποστηρίζεται από την MEDIA PAY PLUS LTD μέσω των 5ψηφίων κωδικών της και της τεχνικής υποδομής της.

Για όλες τις ερωτήσεις αναφορικά με τη συνδρομή σας  ή τις μεμονωμένες αγορές σας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας στο τηλ. 2107783277 ή επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]

Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας από αυτήν την υπηρεσία, στείλτε μήνυμα από το κινητό σας με την λέξη STOP στον κωδικό πενταψήφιο αριθμό 19001.

Το μήνυμα διαγραφής που αποστέλλει ο συνδρομητής στον πενταψήφιο κωδικό 19001 έχει κόστος απλού τυπικού μηνύματος, που διαφοροποιείται ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η επιβεβαίωση διαγραφής αποστέλλεται στον συνδρομητή δωρεάν από τον κωδικό 54026.

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις υπηρεσίες UNPEZABLE, πρέπει να είστε 18 ετών και άνω και να έχετε την άδεια του ατόμου που πληρώνει τον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου.